Thursday, January 22, 2009

7th song : Ajib Dasta hai ye

Yogesh Bhatt and Manohar Vaidya.